ЗВІТ

ВІДДІЛ ОСВІТИ

ЯГОТИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Богданівський НАВЧАЛЬНО – ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС

« ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І – ІІІ СТУПЕНІВ – ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ( ЯСЛА – САДОК)»

імені катерини білокур

яГОТИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

вул. Бондаренка, 93, с. Богданівка, Бориспільський район, Київська область, 07742, тел.+380(45-75)34-1-16 E-mail: BZOH@ukr.net, код ЄДРПОУ 24892173

ЗВІТ ДИРЕКТОРА

БОГДАНІВСЬКОГО НВК «ЗОШ І – ІІІ СТУПЕНІВ- ДНЗ (ЯСЛА – САДОК)»

ІМЕНІ КАТЕРИНИ БІЛОКУР

ШЕВЧУК ЛЮДМИЛИ АНАТОЛІЇВНИ

ЗА 2021/2022 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Вступ

На виконання п. 3 наказу Міністерства освіти і науки України від 28.01.2005 № 55 «Про запровадження звітування керівників дошкільних,загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів», керуючись Примірним положенням про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів про свою діяльність перед педагогічним колективом та громадськістю, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 №178, у відповідності до функціональних обов’язків та з метою подальшого утвердження відкритої, демократичної, державно-громадської системи управління освітою, запровадження колегіальної етики управлінської діяльності у закладі, що базується на принципах взаємоповаги та позитивної мотивації, представляю Вашій увазі звіт про свою діяльність та підсумки роботи колективу протягом 2021/2022 навчального року.

У своїй діяльності протягом звітного періоду я як директор закладу керувалася посадовими обов’язками, основними нормативно-правовими документами, які регламентують роботу навчального закладу: Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту»,«Про основні засади мовної політики в Україні», Статутом школи та чинними нормативно-правовими документами у галузі освіти.

Навчальний процес

На сучасному етапі головним завданням нашого закладу є підвищення якості освіти через упровадження інновацій, сучасних підходів до оцінювання, зокрема формувальне оцінювання, само- та взаємооцінювання, дотримання основних принципів НУШ –дитиноцентризму, педагогіки партнерства, інтеграції предметів.

Протягом 2021/2022 навчального року заклад працював згідно Річного плану роботи та реалізації Освітньої програми на навчальний рік, крім того реалізувались завдання Перспективного прогнозування завдань закладу на 2020/2025 роки.

Відповідно до Закону України «Про освіту» (ст.33), Закону України «Про повну загальну середню освіту» (ст.15,38,39), Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року (схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 №988-р) у закладі створена Освітня програма, яка була розроблена на основі:

- для 1-2 класів – Державного стандарту початкової освіти (2018), типових освітніх програм (наказ МОН від 08.10.2019 № 1272);

- для 3 - 4 класів – Державного стандарту початкової освіти (2018), типових освітніх програм (наказ МОН від 08.10.2019 № 1273);

Для 5-11 класів освітній процес здійснювався відповідно до таких типових освітніх програм:

- «Типова освітня програма закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня», затверджена наказом МОН України від 20.04.2018 № 405;

- «Типова освітня програма закладів загальної середньої освіти ІІІ

ступеня», затверджена наказом МОН України від 20.04.2018 № 408 (у редакції наказу МОН України від 28.11.2019 №1493 зі змінами, внесеними наказом МОН України від 31.03.2020 № 464)

За останні три роки контингент учнів у нашій школі перебуває в межах 119 – 121 учні. На даний час до 1 класу зараховано 6 дітей.

У зв’язку із запровадженням карантинних обмежень та початком збройної агресії російської федерації на Україну цей навчальний рік був особливим і в організації і проведенні освітнього процесу. Навчання проходило як очно так і з використанням дистанційних форм. Варто зазначити, що майже половину навчального року всі навчальні заняття проходили за розкладом в синхронному режимі з використанням платформи GoogleMeet, Zoom, використанням різноманітних месенджерів. Дистанційним навчанням було охоплено 100 % учнів (деякі учні працювали за межами України).

Особлива увага приділяється вивченню учнями української мови як державної. Головним завданням є підготовка мовно-грамотної людини з високим рівнем комунікативної компетентності. Тому за рахунок варіативної складової у 2021/2022 навчальному році було збільшено кількість годин на вивчення української мови в 1 – 4,8,10 класах по 1 год., у 5-7 класах по 0,5 год. Учителі української мови використовують додатковий час для підготовки учнів до участі у конкурсах, складання ДПА та ЗНО.

У 10 класі виділено 1 годину для вивчення математики з метою якісної підготовки до ДПА у формі ЗНО, яке з 2021року є обов’язковим.

Організовано роботу 2 гуртків, до участі в яких залучено 50 учнів: «Пізнаємо рідний край» ( керівник Бондарєва Н.М) та « Юні музеєзнавці» (керівник Шеремет О.П)

У 2021/2022н.р. навчався 121 учень та 36 вихованців.

Оцінювання учнів 1 - 4 класів проводилося вербально.

Середній кількісний показник рівня навчальних досягнень учнів 5 – 11 класів такий:

- Високий рівень - 9 учнів ( 12 %);

- Достатній рівень - 22 учні ( 30 %);

- Середній рівень - 32 учні ( 44 %);

- Початковий рівень - 10 учнів ( 14 %).

Цього року школу закінчили з високими балами і нагороджені Похвальним листом «За високі досягнення у навчанні»:

учениці 5 класу Литвиненко Ілона та Романенко Ангеліна,

учениця 8 класу Косяченко Дар’я,

учениці 10 класу Коротенко Вікторія, Стародубець Анна та Клос Анастасія.

На підставі річного оцінювання учнів 9 класу свідоцтва з відзнакою отримали 3 учениці: Гайдай Анастасія, Кучма Ольга та Остапець Аліна.

Аналіз якісного складу та

освітнього рівня педагогічних працівників

Відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Типового положення про атестацію педагогічних працівників», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 № 930, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.12.2010 за № 1255/18550 у 2021/2022 навчальному році здійснювалась курсова перепідготовка при Київському обласному інституті післядипломної освіти педагогічних кадрів. Курсова перепідготовка здійснювалася відповідно до графіка, який складається на кожний рік та затверджується педагогічною радою. Згідно з Порядком підвищення кваліфікації педагогічних працівників курсову перепідготовку потрібно проходити щороку. Атестація педпрацівників здійснювалася відповідно до перспективного плану атестації педагогічних кадрів з метою стимулювання цілеспрямованого безперервного підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників, росту їх професійної майстерності, розвитку творчої ініціативи, підвищення престижу й авторитету, забезпечення ефективності освітнього процесу.

У 2021-2022 н.р. атестувалося 3 учителі:

- Остапець О.О, учитель інформатики та трудового навчання , атестувався на присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст першої категорії»,

- Мороз В.В., вихователь , атестувалася на присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст другої категорії»;

- Шеремет М.В., учитель музичного мистецтва, музичний керівник атестувався на відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» ( атестація вчителя перенесена на наступний рік , згідно Листа МОН № 1/3454-22 від 15.03.22 року

«Про перенесення атестації педагогічних працівників у 2022 році»)

Аналіз якісного складу та освітнього рівня педагогічних працівників школи дозволяють зробити висновок про можливість проведення освітнього процесу на високому рівні.

У 2021/2022 навчальному році у закладі працював 21 педагогічний працівник, 3 сумісники і 1 бібліотекар.

На кінець навчального року якісний склад педагогічного колективу становить:

спеціаліст вищої категорії – 15 учителів, що становить 60%

спеціаліст першої категорії - 2 учителі,що становить 8 %

спеціаліст другої категорії - 4 учителі, що становить 16%

спеціаліст - 4 учителі , що становить 16%.


3 педагогів школи мають звання «старший вчитель» - вчитель початкових класів Романенко І.В., вчитель української мови і літератури Шеремет О.П та вчитель географії Поливанчук С.Ф. звання « учитель- методист» має вчитель української мови та літератури Яблонська Л.В.

Обдарована дитина

Педагогічний колектив школи упродовж року проводив роботу, спрямовану на розвиток в учнів інтересу до знань та формування творчої особистості через:

- використання інформаційних технологій, методу проектів, моделювання педагогічних ситуацій;

-виховання компетентної особистості учня для життя в інформаційному суспільстві;

- поєднання всіх видів діяльності учнів та вчителів для розвитку спільної творчості;

- формування в учнів стійких мотиваційних установок і застосування набутих знань;

- організації самоосвітньої діяльності, науково-дослідницької роботи вчителів;

- впровадження принципу органічного взаємозв’язку навчання та розвитку обдарованих дітей.

Відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» було затверджено план роботи з обдарованими дітьми, за яким створювалися умови для пошуку, розвитку й педагогічної підтримки талановитих дітей та підлітків, стимулювалося творче самовдосконалення учнів, самореалізація у сучасному суспільстві. Для реалізації шкільної програми з питань роботи зі здібною та обдарованою молоддю в школі створена певна система роботи: щорічно оновлюється банк даних про обдарованих дітей, з варіативної частини виділені додаткові години для підсилення української мови та математики , гуртки.

Звичайно, пандемія та воєнний стан внесли свої корективи, тому ІІ етап предметних олімпіад в 2021/2022 н.р проводився в онлайн – режимі. Традиційно, учні нашого закладу отримали призові місця з таких предметів, як математика, українська мова, біологія, правознавство, мовно – літературному конкурсі імені П. Яцика. Призерів підготували такі вчителі: Бондарєв – Чернов І.С, Торішня В.М, Яблонська Л.В, Криволап Н.Б, Шеповалова О.М та Поливанчук С.Ф.

Забезпечення організації харчування

Важливою складовою збереження здоров’я дітей є збалансоване харчування,організації якого у роботі закладу освіти надається великого значення. Харчуванням охоплено 36 вихованців, 47 учнів 1 – 4 класів та 32 учні 5 – 11 класів. Пільговим харчуванням забезпечені 3 учнів ( два учні – діти Героїв АТО та учень - сирота).

Налагоджено контроль за дотриманням на харчоблоці санітарних вимог щодо обладнання, прибирання, миття посуду, видачі готової їжі. Їдальня в належній кількості забезпечена миючими та дезінфікуючими засобами, проводиться щоденне прибирання з дезінфекцією та генеральне прибирання відповідно до санітарних правил та вимог, посуд миється із застосуванням дозволених миючих засобів.

Шкільним автобусом здійснюється підвіз 73 учнів та 3 педагогічних працівники.

Господарська діяльність

Протягом 2021\2022 н.р за рахунок спонсорських коштів Нікітченка О.І. та Пінчука О.В. було придбано систему зворотного осмосу 200G (проточна) для очищення води.

Для проведення косметичного ремонту здійснено закупівлю матеріалів для оновлення класів, їдальні, актової зали та коридорів.

Обладнано усі класні кімнати початкових класів відповідно до вимог НУШ .

Увесь заклад та бібліотеку під’єднано до високошвидкісного інтернету, а коридори, фойє, та ще 4 кабінети покрито WiFi-інтернетом.

Учителі продовжили роботу по оновленню стендів у кабінетах та коридорах.

Кожен рік виконуються капітальні та косметичні ремонти, є висновки державної санітарно –епідеміологічної служби про відповідність приміщень вимогам санітарних норм і правил, дозвіл пожежної частини, протоколи замірів опори ізоляції електромережі. Адміністрацією школи приділяється достатньо уваги естетичному вигляду закладу освіти. Коридори, фойє школи поступово поповнюються новими сучасними стендами. Подвір'я школи завжди прибране, доглянуте. Силами адміністрації, педагогів, робітників адміністративно-господарчої частини приміщення та територія школи підтримується на належному санітарно-гігієнічному рівні, відрізняється чистотою та охайністю. Проводиться скошування трави на газонах, винесення і періодичне вивезення сміття з території школи.

У діяльності школи забезпечується прозорість, відкритість, демократичність управління. Важливою умовою успішної діяльності школи є чітке, конкретне планування освітнього процесу школи. Воно забезпечує цілеспрямованість у роботі всіх підрозділів, створює умови для організації роботи педагогічного та учнівського колективів, раціонального використання часу. Плануємо проведення реальних і оптимальних заходів, які можна провести і які забезпечують рівномірний ритм роботи закладу протягом року.

У 2022/2023 навчальному році заклад планує ремонтні роботи по перекриттю даху та утепленню закладу (за спонсорські кошти).

Головні завдання закладу освіти на 2022\2023 навчальний рік:

-подальша реалізація Державних стандартів загальної освіти;

-створення умов для поліпшення якості освітніх послуг, особистісної реалізації змісту освіти, індивідуалізації навчання, забезпечення практичної спрямованості освіти шляхом залучення найкращого педагогічного досвіду, розвитку й оптимального використання матеріально-технічної бази школи;

-забезпечення умов якісної підготовки учнів до зовнішнього незалежного оцінювання;

-забезпечення стовідсоткового оволодіння інформаційно-комунікаційними технологіями всіма педагогами відповідно до нового Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти;

-формування освітнього простору та позитивного іміджу закладу;

-створення „ситуації успіху” для кожного учня;

-створення здоров’язбережувального середовища шляхом упровадження здоров’язбережувальних технологій навчання й виховання, дотримання санітарно-гігієнічного режиму, упровадження ефективних методів впливу з метою формування в учнів та їхніх батьків цінності здоров’я, створення умов для запобігання шкідливим звичкам, дитячій бездоглядності, підлітковій злочинності;

-виявлення обдарованих учнів, створення умов для розвитку здібностей школярів, залучення їх до світових освітніх стандартів;

-формування конкурентоспроможного випускника закладу освіти в умовах глобалізації освітнього простору;

-формування у кожного учня потреби до саморозвитку та самовдосконалення;

-виховання почуття глибокого патріотизму, взаємоповаги, добра та справедливості;

-зміцнення матеріально-технічної бази школи.

Наше завдання – продовжити незворотні позитивні тенденції розвитку закладу освіти. Переконана, що спільними зусиллями наша школа буде набувати нових барв. Інакше не можна – наше надійне майбутнє народжується в якості сьогоднішньої роботи. Висловлюю всім вдячність за творчу і сумлінну співпрацю. Сподіваюся, що набутий досвід вирішення освітніх проблем забезпечить успішну практичну реалізацію завдань і викликів, які стоять перед нашим закладом.

Бажаю усім вам міцного здоров’я, щастя, благополуччя, миру Вам і Вашим родинам!!!

Кiлькiсть переглядiв: 249