ЗВІТ

директора Богданівського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад (ясла-садок)»
Яготинської районної ради Київської області Ситник Л.М.
про свою діяльність на посаді протягом 2015/2016 навчального року

с.Богданівка, 25.08.16 рік.

Шановні присутні! Закінчився навчальний рік і тому ми зібралися сьогодні, щоб зробити певні підсумки роботи колективу НВК, оцінити діяльність директора на посаді протягом 2015/2016 навчального року.
На цих загальних зборах ми керуємося Положенням про порядок звітування директора Богданівського НВК перед трудовим колективом, представниками громадського самоврядування школи, щодо своєї діяльності на посаді протягом навчального року, яке було затверджено за загальних зборах у червні 2010 року.
Як директор НВК, у своїй діяльності протягом звітного періоду, я керувалася Статутом НВК, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовими обов’язками директора НВК, законодавством України, іншими нормативними актами, що регламентують роботу керівника загальноосвітнього навчального закладу.


1. Богданівський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад (ясла-садок)» Яготинської районної ради Київської області знаходиться за адресою: Київська область, Яготинський район, с.Богданівка, вул. Бондаренка, 93.

2. Структура контингенту учнів закладу в 2015/2016 навчальному році станом на 01.09.2015 р.

Структура контингенту

Дошкільний підрозділ

Початкова школа

Основна школа

Старша школа

Всього по закладу

Кількість учнів/вихованців

41

48

40

16

104

Загальна кількість класів

2

4

5

2

11класів

2 групи

Профільні класи

-

-

-

2

2

3. Склад і кваліфікація адміністрації закладу в 2015/2016 навчальному році.

ПІП, посада

Рік народження

Освіта

Категорія

Курсова перепід-готовка

Педаго-гічний стаж

Стаж на посаді

Ситник Людмила Михайлівна, директор

1975

вища

вища

2014 рік

20 років

03роки

Шеповалова Оксана Миколаївна, ЗДНВР

1985

вища

ІІ

2013 рік

7 років

03 міс.

Шеремет Ольга Петрівна, ЗДВР

1971

вища

вища

2013 рік

26 років

03 роки 09 міс.

12 дн.

4. Склад і кваліфікація педагогічних кадрів в 2015/2016 навчальному році.

Кваліфікація

Всього

Відсоток від загальної кількості працівників

Всього педагогічних працівників

23

Мають кваліфікаційну категорію:

Вищу

9

39

Першу

4

18

Другу

1

4

Спеціаліст

9

39

Мають педагогічні звання:

Учитель-методист

-

Старший вчитель

1

4

Відмінник освіти

-

5. Кількість учнів пільгових категорій в 2015/2016 навчальному році.

Клас

Діти, які перебувають на внутрішкільному обліку

Діти групи ризику

Кількісні сімей, які опинилися в складник життєвих ситуаціях

В тому числі дітей з АР Крим, Донецької, Луганської областей

Кількісні дітей з багатодітних сімей

Кількісні багатодітних сімей

Кількісні дітей-інвалідів

Кількісні дітей, які постраждали в наслідок ЧАЕС

Кіль-кість дітей- сиріт, дітей позбав-лених батьків-ського піклування

Кількісні дітей з малозабезпечених сімей

Кількісні дітей, батьки яких загинули під час вико навик службових обов'язків

Кількісні обдарованих дітей

Кількісні дітей у класі

Сироти

Позбавлені батьківського піклування

1

-

-

-

-

4

+

-

5

-

-

-

-

-

13

2

-

-

-

-

4

+

-

3

-

-

-

-

3

13

3

-

-

-

-

4

+

-

4

-

-

-

-

4

11

4

-

-

-

-

2

+

-

4

-

-

-

-

5

11

5

-

-

-

-

2

+

-

3

-

-

-

-

1

8

6

-

-

-

-

1

+

-

1

-

-

-

-

1

6

7

-

-

-

-

4

+

-

2

-

-

-

-

6

11

8

-

-

-

-

1

+

-

-

-

-

-

-

4

7

9

-

-

-

-

4

+

-

2

-

-

-

-

5

8

10

-

-

-

-

-

-

-

2

-

-

-

-

8

11

11

-

-

-

-

3

+

-

1

-

-

-

-

1

5

Всього

-

-

-

-

29

15

-

27

-

-

-

-

38

104

6. Методична робота.

У 2015/2016 навчальному році педагогічний колектив працював над науково-методичною проблемою «Удосконалення навчально-виховного процесу шляхом диференціації навчання, впровадження інноваційних педагогічних технологій».

Методична робота навчально-виховного комплексу - це основний вид освітянської діяльності, який представляє собою сукупність заходів, що проводяться адміністрацією навчального закладу, вчителів, з метою оволодіння методами й прийомами навчально-виховної роботи, творчого їх застосування їх на уроках, пошуку нових, найбільш раціональних і ефективних форм та методів організації, проведення й забезпечення освітянського процесу.

Методична робота здійснювалась в кількох напрямках: методична рада НВК, робота предметних МО і атестація педагогічних працівників.

Черговій атестації у 2015/2016 н. р. підлягало 4 вчителів.

Результати атестації вчителів у 2015/2016 н. р.:

Підтвердили результати попередньої атестації – 3 вчителі, 1 вчитель – підвищив кваліфікаційну категорію, 1 вчитель – отримав педагогічне звання «старший вчитель».

Отримали:

Романенко І.В. – «Спеціаліст вищої категорії»;

Поливанчук С.Ф. – «Спеціаліст вищої категорії», «старший вчитель»;

Ситник Л.М. – «Спеціаліст вищої категорії»;

Криволап В.Г. – «Спеціаліст вищої категорії»;

Поливанчук С.Ф. – тарифний 10 розряд «керівника гуртка».

7. Навчальна діяльність учнів.

З метою відслідкування навчальних досягнень учнів з предметів інваріантної складової Робочого навчального плану вчителями-предметниками 1-11 класів проведено річне оцінювання. Учні 1 класів оцінювалися вербально, учні 2-11 класів – за 12-ти бальною системою. У результаті оцінювання виявлені наступні результати:

Клас

Кількість учнів

Рівні навчальних досягнень

Успішність, %

Якість знань, %

початковий

%

середній

%

достатній

%

високий

%

1

13

2

14

3

11

4

11

5

8

6

7

7

11

8

7

9

8

10

10

11

4

Всього

104

Результати державної підсумкової атестації учнів 4, 9, 11 класів в 2015/2016 навчальному році.

Результати ДПА

в 4 класі у 2015/2016 навчальному році

№ з/п

Назва предмета

Кількість учнів за списком

Вико-нували роботу

Рівні начальних досягнень

Високий

Достатній

Середній

Початковий

Кіль-кість

%

Кіль-кість

%

Кіль-кість

%

Кіль-кість

%

1

Українська мова

12

12

3

24

4

34

5

42

-

-

2

Українське читання

12

12

2

17

7

59

3

24

-

-

3

Математика

12

12

6

50

2

17

3

25

1

8

Результати ДПА

в 9 класі у 2015/2016 навчальному році

№ з/п

Предмет

Кіль-кість учнів

Рівень навчальних досягнень

початко-вий

середній

достатній

високий

к-ть

%

к-ть

%

к-ть

%

к-ть

%

1

Українська мова

8

-

0

3

37,5

3

37,5

2

25

2

Математика

8

-

0

5

62,5

2

25

1

12,5

5

Українська література

8

-

0

2

25

2

25

4

50

Результати ДПА

в 11 класі у 2015/2016 навчальному році

№ з/п

Предмет

Кіль-кість учнів

Рівень навчальних досягнень

початко-вий

середній

достатній

високий

к-ть

%

к-ть

%

к-ть

%

к-ть

%

1

Українська мова

4

3

75

1

25

-

0

-

0

2

Математика

4

2

50

2

50

-

0

-

0

5

Англійська мова

4

-

0

4

100

-

0

-

0

Аналіз результативності участі учнів НВК в олімпіадах з базових навчальних дисциплін та конкурсах

І та ІІ етапи Всеукраїнських учнівських олімпіад із базових дисциплін 2015/2016 навчального року проводилися згідно з “Положенням про Всеукраїнські учнівські олімпіади з базових та спеціальних дисциплін, турніри, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт та конкурси фахової майстерності”, затвердженим наказом Міністерства освіти України №1099 від 22.09.2011 р. та відповідно до наказів МОН України, наказу відділу освіти Яготинської РДА від 21.09.2015 року №180-н з даного питання. Проводилися також шкільні етапи XVI Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика та VI Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка з наступною підготовкою до районного та обласного етапів цих конкурсів.

І (шкільний) етап тривав місяць жовтень 2015 року за завданнями, підготовленими вчителями.

У цілому І етап пройшов організовано. Складено графік олімпіад, створено журі для перевірки олімпіадних робіт та визначення переможців і призерів І етапу.

В основному кількість учасників шкільних олімпіад дещо збільшилася порівняно з попередніми навчальними роками. Адміністрацією НВК було узагальнено матеріали, вчасно подано заявки на участь у ІІ (районному) етапі учнівських олімпіад із базових дисциплін.

ІІ (районний) етап учнівських олімпіад тривав із 01.11.2015 р. по 26.12.2015 р. на базі відділу освіти Яготинської РДА.

У ІІ етапі Всеукраїнських олімпіад із базових дисциплін, XVI Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика та VI Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка взяли участь 44 учнів НВК. Результати олімпіад та конкурсів показали, що педагогічним колективом проводиться робота з розвитку інтересів учнів до знань. Глибокі знання показали учні на олімпіадах з української мови та літератури, хімії, фізики, інформатики, математики.

Поряд із цим низькими є результати виступу учнів на олімпіадах з історії.

Усього учні НВК у ІІ етапі Всеукраїнських олімпіад вибороли 11 призових місць, серед них: І – 3 місця.

№з/п

Дисципліна

Клас

П.І.П. учня

Призове місце

1

Фізика

9

Кругляк Яна

2

2

Українська мова та література

10

Красюк Маргарита

3

3

Математика

8

Крисенко Юрій

2

4

Хімія

10

Шевчук Дмитро

3

5

Інформатика

8

Криволап Олександр

3

9

Васильєв Ілля

3

10

Кудря Олександр

3

10

Латай Віталій

3

6

МАН

10

Кудря Олександр

1

7

Мовно-літературний конкурс імені Т.Шевченка

8

Дробуш Микола

1

10

Красюк Маргарита

2

Відповідно до “Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади з базових та спеціальних дисциплін, турніри, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт та конкурси фахової майстерності”, затвердженого наказом Міністерства освіти України від №1099 від 22.09.2011 р. та з метою стимулювання творчого самовдосконалення учнівської молоді, виявлення й розвитку обдарованих учнів, підвищення інтересу до поглибленого вивчення навчальних предметів у січні-лютому 2016 р. було проведено ІІІ етап Всеукраїнських учнівських олімпіад із базових дисциплін.

1 учень НВК, Кудря Олександр брав участь у ІІ (обласному) етапі конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН.

Необхідно відмітити активну участь дітей нашого навчально-виховного комплексу у різноманітних конкурсах протягом 2015/2016 навчального року. Це конкурси «Неосяжна моя, Україно!», «Голуб миру», «Новорічна композиція», «Український сувенір», «Годівничка», «В об’єктиві натураліста», «Космічні фантазії», «Безпека дорожнього руху – це життя», «Знай і люби свій рідний край», «Великодні дзвони», «Здай кров заради життя», «Зерна доброти», «Її величність, Богданівка», «Кенгуру», «Левеня», «Соняшник».

Гарні результати показують наші учні в спортивних конкурсах та змаганнях. В 2015/2016 навчальному році учні вибороли такі призові місця:

І місце з метання – Бойко Є.

ІІ місце з метання – Остапець О.

І командне місце з футболу восени

ІІ командне місце з тенісу

І місце з тенісу – Шевчук Д.

ІІІ місце з тенісу – Бахмач Я.

ІІІ місце з тенісу – Кругляк Т.

ІІ командне місце з шашок

ІІ місце з шашок – Моляр Б.

ІІ місце з шашок – Лесковець Н.

ІІІ командне місце з шахів

ІІ місце з шахів – Манько О.

ІІ командне місце з баскетболу серед дівчат

ІІІ командне місце з баскетболу серед хлопців

І місце з фестивалю «Козацький гарт»

8. Виховна та позакласна робота.

Наш навчально-виховний комплекс, учнівський та педагогічний колективи працюють над вирішенням проблеми: « Становлення морально-духовної , життєво-компетентної особистості , яка успішно реалізується в соціумі як громадянин , професіонал». Найголовнішою метою виховної роботи на сучасному рівні є передача молодому поколінню багатства духовної культури нашого народу, своєрідності його світогляду, героїчної історії.

Головна увага приділялася формуванню громадянина – патріота України, створенню умов для самореалізації особистості відповідно до здібностей, суспільних та власних інтересів, виховання громадянина з демократичним світоглядом і культурою, який не порушує прав і свобод людини, виховання в учнів свідомого ставлення до свого здоров'я, формування належних гігієнічних навичок і засад здорового образу життя.

Протягом року питання виховної роботи розглядались на нарадах при директорові: “Аналіз зайнятості учнів гуртковою роботою”, “Аналіз планування виховної роботи в класних колективах”, “Аналіз роботи гуртків”, “Про стан роботи з важковиховуваними дітьми”, “Стан роботи з громадянського виховання”, “Про результати участі учнів у позакласних заходах”, та інші.

У першому семестрі були проведенні такі заходи:

· у рамках напрямку "Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави": мітинг з нагоди Дня визволення Яготинщини від німецько-фашистських загарбників «Схиляємо голови низько»; лінійка-реквієм «Слухай і пам’ятай» (до Дня пам’яті жертв Голодоморів); «Мова рідна – слово рідне» (до Дня української писемності та мови);

· у рамках напрямку "Ціннісне ставлення до людей": ВЗ «Відкриваємо скриньку добрих справ» (для учнів 1-4 класів); родинне свято «Традиції моєї родини»;

· у рамках напрямку "Ціннісне ставлення до природи": захід «Свято врожаю» (для учнів 1-11 класів);

· у рамках напрямку "Ціннісне ставлення до мистецтва": виставка новорічних композицій "Замість ялинки – букет"; конкурс новорічних плакатів;

· у рамках напрямку "Ціннісне ставлення до себе": тематичні викладки літератури; випуск стіннівок "Безпека дорожнього руху";

· у рамках напрямку " Ціннісне ставлення до праці": операція "Затишок" (благоустрій території НВК).

ІІ семестр розпочався 11 січня. Одразу ж було засідання активу НВК, де були заплановані завдання по проведенню заходів : урочиста лінійка з нагоди Дня Соборності України, “День святого Валентина”, та інше.

Насичений заходами пройшов “Тиждень матері”, присвячений Дню 8 Березня. Пройшли конкурси та ранки для мам за участі учнів 1-11 класів та вихованців дошкільного підрозділу.

Змістовними були заходи до річниці Чорнобильської трагедії. Багато інформації взяли для себе діти з літератури, готуючись до лінійки-реквієму.

Разом з цим класними керівниками були проведенні бесіди по громадянському вихованню, національному вихованню свідомості, заходи з естетичного виховання.

За рік в класах проведено багато виховних заходів, запланованих класними керівниками. Цікаво та змістовно проводили виховні заходи всі класні керівники навчально-виховного комплексу.

План кожного класного керівника складається з урахуванням і уподобаннями учнів та результатами діагностування та анкетування, він тісно переплітається з планом роботи школи.

Виховну роботу проводимо за різними напрямками, які відображені в перспективному плані. Це такі напрямки:

· Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави (патріотичне, національне, правове виховання).

· Ціннісне ставлення до сім’ї, родини, людей (моральне, сімейно-родинне виховання).

· Ціннісне ставлення до природи (екологічне виховання).

· Ціннісне ставлення до культури і мистецтва (художньо-естетичне виховання).

· Ціннісне ставлення до праці (трудове виховання).

· Ціннісне ставлення до себе (громадянське, здоров'язберігаюче виховання).

Позакласна робота у НВК дуже насичена. Учні завжди беруть участь в шкільних та районних конкурсах, фестивалях, святах.

У НВК працюють 3 гуртки на будь-який смак: «Географічне краєзнавство», «Школа лідерів», «Спортивні ігри».

9. Співпраця з батьками.

Виховання учня в школі і сім’ї – щоденний нерозривний процес. Тому педагогічний колектив працює у тісній співпраці з батьківським колективом з метою створення найсприятливіших умов для самореалізації та розвитку школяра. Батьки є соціальним замовником школи, а тому беруть активну участь у навчально-виховному процесі. Вони є учасниками позакласних заходів, пов’язаних з професіями, світом захоплень, родинними святами. Класні керівники тісно співпрацюють з сім’ями своїх вихованців: відвідують дитину вдома, спілкуються з родиною.

Працює в закладі батьківський комітет, який обирається на загальношкільних батьківських зборах, відповідно Положення про батьківські комітети в закладах освіти.

10. Стан охорони праці та безпеки життєдіяльності.

Робота з охорони праці , безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії, профілактики травматизму дітей у побуті та під час навчально-виховного процесу визначається у діяльності педколективу як одна із пріоритетних і проводиться відповідно до Законів України «Про охорону праці», «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», Державних санітарних правил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організацій навчально-виховного процесу, та інших численних нормативних актів, які регламентують роботу школи з цих питань. Стан цієї роботи знаходиться під постійним контролем адміністрації навчального закладу. Наказом по НВК призначається відповідальний за організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності у закладі, створено службу з охорони праці, сплановані заходи.

На початку навчального року, напередодні канікул та святкових днів проводяться інструктажі з безпеки життєдіяльності серед учнів, відпрацьована програма вступного інструктажу. Регулярно відбуваються цільові інструктажі з учнями перед екскурсіями, походами, спортивними змаганнями. У НВК в наявності необхідні журнали з реєстрації всіх видів інструктажів з питань охорони праці. Питання охорони праці та попередження травматизму неодноразово обговорювалися на нарадах при директорові.

11. Оздоровлення та відпочинок дітей.

Головною метою дитячого закладу відпочинку з денним перебуванням «Веселка» є забезпечення права громадян на здобуття позашкільної оздоровчо – виховної освіти, зокрема реалізації права кожної дитини на повноцінний відпочинок, зміцнення здоров’я, задоволення інтересів і духовних запитів відповідно до індивідуальних потреб дітей шкільного віку.

З метою забезпечення ефективного відпочинку дітей влітку 2016 року на базі НВК працював пришкільний мовний табір відпочинку з денним перебуванням «Веселка».

За період з 30.05.2016 р. по 12.06.16 р. в таборі відпочило 40 дітей. В таборі було організовано роботу 3 загонів. Керівник першого загону – Бойко В.А, керівник другого загону – Чорногор Я.Г та керівник третього загону – Шевчук Л.А. Робота загонів була складена за загальним планом табору та затверджена директором НВК. Роботу пришкільного табору було організовано так, щоб кожна дитина знайшла собі справу до душі, відчувала себе затишно, збагатилася духовно, загартувалася фізично.

Під час роботи табору учні отримували дворазове безкоштовне харчування з розрахунку 10 грн. 07 к. на одну дитину. Були дотримані санітарно-гігієнічні, протиепідемічні вимоги, вимоги пожежної безпеки, безпеки дорожнього руху, правила внутрішнього трудового розпорядку пришкільного закладу. Було забезпечено суворе дотримання правил охорони праці, безпеки життєдіяльності, проводилося цільове інструктування учнів перед виходом за межі шкільної території. Проведена С-вітамінізація дітей.

Скарг та травмувань працівників та учнів під час роботи дитячого закладу відпочинку не було.

Форми виховної діяльності були націлені на зміцнення та збереження здоров’я учнів, їх інтелектуальний та творчий розвиток, шанобливе ставлення до загальнолюдських цінностей, патріотичне виховання підростаючого покоління.

12. Організація роботи щодо підготовки закладу до нового навчального року.

Потрібно зауважити, що сучасна школа не може існувати без допомоги громадськості та батьків. Бо держава фінансує тільки деякі статті витрат. Це енергозабезпечення, теплопостачання, заробітну платню та частково харчування. Тому хочу сказати «Дякую!» виконавчому комітету, депутатському складу та голові Богданівської сільської ради за небайдуже ставлення до життя нашого закладу. Без підтримки батьків, фермерських господарств та підприємців також заклад не може повноцінно функціонувати. Будь це фінансова чи фізична допомога.

В 2015/2016 навчальному році було залучено до НВК найбільшу кількість позабюджетних коштів по Яготинському району. Що дало змогу підняти рівень закладу серед інших шкіл району.

Поповнення матеріально-технічної бази:

• Придбано пральну машину, морозильну камеру, 12 ноутбуків, колонки до ноутбуків,4 проектори, 4 екрани, фотоапарат, 2 мікрофони, електроподовжувач, посуд, господарське приладдя, канцелярське приладдя, бойлер, антисколіозні парти та стільці для першокласників, меблі для спортзалу ДНЗ, меблі для старшої школи, класні дошки, плакати та приладдя для геометрії, орфографічні словники, хімічні реактиви та стенди, іграшки, книги та конструктори для ДНЗ, спортивний інвентар, стенди для кабінету ЗВ, стенди для школи, килим для ДНЗ, штори для ДНЗ та актової зали, бензокосу, електричну газонокосилку,жалюзі та приладдя для кабінету фізики, меблі, дошку для кабінету самоврядування, принтер.

• Планується придбання продуктів харчування для 1-4 класів та ДНЗ, комп'ютерів для адміністрації закладу та ДНЗ.

• Планується закупка твердого палива (дров).

Проведення ремонтних робіт:

• Пофарбовано 15 навчальних кабінетів, методичні кабінети, харчоблоки, кабінет самоврядування, туалети, підсобні приміщення, коридори, східці.

• Відремонтовано шкільну мебель: парти та стільчики.

• Проведено ремонт покрівлі фасадного входу та шкільної майстерні.

• Проведено ремонт каналізації в ДНЗ та школі.

• Будується навіс для збереження дров для твердопаливної котельні.

• Планується часткова заміна вікон, ремонт каналізації в харчоблоці школи.

Залучено коштів:

• Кошти субвенції сільської ради – 200 тис. на заміну вікон та 380 тис. на поповнення матеріально-технічної бази, проведення ремонтних робіт, проведення Інтернету, виготовлення актів землекористування, 35 тис. на облаштування кабінету самоврядування.

• Благодійна допомога батьків – 11326 грн.

13. Управлінська діяльність.

Управління начально-виховним комплексом здійснюється згідно річного плану роботи НВК, плану внутрішньошкільного контролю та календарних планів вчителів-предметників і планів виховної роботи класних керівників. Така система планування, що відпрацьована у НВК і заснована на взаємодії всіх ланок, підрозділів та учасників навчально-виховного процесу, забезпечує координацію їх діяльності, єдність вимог, контролю та взаємоконтролю в процесі роботи, сприяє досягненню ефективності та вдосконаленню навчально-виховного процесу й забезпечує планомірний розвиток навчального закладу.

У навчальному закладі в наявності усі нормативно-правові документи, що регламентують діяльність загальноосвітнього навчального закладу. Адміністрація активно використовує у своїй роботі матеріали сайтів Міністерства освіти і науки України, головного управління освіти, сайтами обласних інститутів післядипломної освіти, інших закладів освіти.

Контроль - це важлива, складна та об’єктивно необхідна функція управління. У НВК ефективність здійснення контролю зумовлює якість реальних і подальше прогнозування бажаних показників розвитку закладу освіти, його навчально-виховного процесу та діяльності всього шкільного колективу. Контроль дозволяє тримати в полі зору управління найважливіші питання навчального закладу, своєчасно реагувати на відхилення від норми та на негативні явища, знаходити невикористані резерви, підтримувати оптимально трудову атмосферу в колективі. У НВК адміністрацією використовується багато різних форм контролю за станом навчально-виховного процесу і, в першу чергу, таких традиційних як вивчення викладання стану предметів та виконання навчальних планів та програм, перевірка класних журналів, щоденників поведінки, тощо. Аналіз результатів внутрішньошкільного контролю знаходить відображення у рішеннях педагогічної ради НВК, відповідних наказах по навчальному закладу. Крім контролю за рівнем знань та навчальних досягнень учнів проводяться систематичні дослідження стану відвідування занять та стану навчальної дисципліни. За результатами моніторингу адміністрація навчально-виховного комплексу приймає певні управлінські рішення щодо конкретних учителів та учнів.

Враховуючи сучасні вимоги, стиль керівництва Богданівським НВК більш близький до демократичного, так як більшість рішень приймаються на основі врахування думки колективу й інтересів справи, створюється такий мікроклімат, коли успіхи кожного сприймаються позитивно, ініціатива й самостійність підтримується, повноваження делегуються. Директор НВК у роботі з працівниками дотримується партнерського стилю керівництва. Проблеми обговорюються й виробляються різні варіанти рішення, з них обирається найбільш оптимальний, затверджується і в подальшому здійснюється. Основними формами спілкування є наради, індивідуальні бесіди, інформування. Контроль здійснюється не заради пошуку винних, а заради позитивного кінцевого результату. На моє переконання, завдяки такому стилю керівництва у НВК залишається мінімум агресивності, наявне творче вирішення справ; переважають такі методи керівництва як порада, особистий приклад, похвала; ставлення до людей – шанобливе, вимогливість поєднується із справедливістю, спілкування ввічливе, поважливе, рідко з наказом. У зв'язку з цим я надаю колегам більше самостійності, відповідної їхній кваліфікації і характеру роботи, створюю необхідні умови для самореалізації.

Як посадова особа, я розглядаю звернення громадян, в основному це усні звернення батьків. Намагаюся всі питання розглянути об'єктивно і по можливості надати допомогу. Відвідую батьківські збори, засідання батьківських комітетів, свята, які проводяться в класах (вся ця робота висвітлюється на сторінках шкільного сайту).

Я хочу висловити свою подяку батькам, педагогічному та технічному колективу, за тісну і злагоджену співпрацю. Я відчуваю велику відповідальність за результати своєї роботи.

Не дивлячись на те, що у нас є багато проблем, які необхідно вирішувати, хочу сказати, що ми не заблукаємо серед негараздів, тому що маємо в своєму колективі досвідчених професіоналів.

І педагоги, і учні, і батьки люблять свою школу. Цінують її традиції, звичаї. Але ми не повинні заплющувати очі на недоліки, потрібно бачити те хороше, що є і може бути в нашій школі. Ми повинні докласти всіх зусиль, щоб легко, радісно і творчо працювалося нам всім разом.

Є ще багато задумів, творчих знахідок, які потребують впровадження, планів – і все це буде направлено на допомогу маленькій, залежній від багатьох обставин людині, розвинути її потенційні можливості, реалізувати природні права на життя, працю і щастя.

Плекаємо надію, що разом ми зможемо досягти намічених завдань і хай щастить нам всім в цьому. Нехай рідна школа стане справжньою школою радості.

Бажаю Вам усім хороших і щирих дітей, і всім здоров’я.

Дякую за увагу!

Кiлькiсть переглядiв: 164