/Files/images/6.png

НОРМАТИВНА БАЗА


ЗАКОНИ УКРАЇНИ

Закон України Про освіту

Закон України Про загальну середню освіту


УКАЗИ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 року

Про заходи щодо поліпшення національно-патріотичного виховання дітей та молоді

Стратегія національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016 - 2020 роки


ПОСТАНОВИ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

Державна цільова соціальна програма "Молодь України" на 2016 -2020 роки

Концепція реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти "Нова українська школа" на період до 2029 року

Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти

Порядок ведення обліку дітей та учнів


НАКАЗИ, ЛИСТИ МОН УКРАЇНИ

Про структуру 2017/2018 навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів

Щодо методичних рекомендацій про викладання навчальних предметів у загальноосвітніх навчальних закладах у 2017-2018 навчальному році

Про перелік навчальної літератури, що має відповідний гриф Міністерства освіти і науки України, для використання у загальноосвітніх навчальних закладах у 2017/2018 навчальному році

Навчальні програми з української мови та літератури для 5 - 9 класів

Навчальні програми з української мови та літератури для 10 - 11 класів

Навчальні програми курсів за вибором, факультативів

Щодо методичних рекомендацій про викладання навчальних предметів у загальноосвітніх навчальних закладах у 2017/2018 навчальному році

Про Перелік навчальної літератури, рекомендованої Міністерством освіти і науки України для використання у дошкільних навчальних закладах у 2017/2018 навчальному році

Про організоване завершення 2017/2018 н. р. та особливості проведення ДПА у закладах загальної середньої освіти

Про обсяг і характер домашніх завдань учнів загальноосвітніх навчальних закладів

Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти (5 - 9 класи)

Про затвердження Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти (10 - 11 класи)

Про затвердження Інструкції з ведення класного журналу учнів 5-11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів

Методичний лист щодо заповнення журналів з української мови та літератури

Про затвердження Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів

Про затвердження Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, Заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді та методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах

Рекомендації щодо порядку використання державної символіки в навчальних закладах України

Про деякі питання щодо організації виховної роботи у навчальних закладах у 2017/2018 навчальному році

Про національно-патріотичне виховання в системі освіти

Перелік програм виховної роботи, рекомендованих МОН України, науково-методичною радою КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти»

Методичний порадник: організація та зміст освітнього процесу у 2016/2017 навчальному році

Кiлькiсть переглядiв: 138