/Files/images/embzsu.gif

/Files/images/statut.gif

Загальна частина

1. Богданівський НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів – ДНЗ (ясла-садок)» є правонаступником Богданівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів.

2. Богданівський НВК — це заклад освіти з правом юридичної особи, що забезпечує потреби громадян у загальній середній освіті.

3. Богданівський НВК у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Положенням про загальноосвітній навчальний заклад і іншими законодавчими актами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки, інших центральних органів виконавчої влади, рішеннями місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, власним статутом.

4. Головним завданням НВК є:

· забезпечення реалізації права громадян на загальну середню освіту,

· виховання громадянина України;

· виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;

· формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з почуттям національної самосвідомості, підготовленої до професійного самовизначення;

· виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов'язків людини і громадянина;

· виховання свідомого ставлення до свого здоров'я та здоров'я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного і психічного здоров'я учнів;

· створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і суспільство;

· надання учасникам навчально-виховного процесу, місцевому населенню та іншим громадянам, а також підприємствам додаткових платних послуг у сфері освітньої діяльності

5. Тип НВК:

навчально-виховний комплекс — загальноосвітня школа І - III ступенів – дошкільний навчальний заклад (ясла-садок)

І ступінь — початкова школа (1-4 класи — термін навчання 4 роки);

ІІ ступінь — основна школа (5-9 класи — термін навчання 5 років);

ІІІ ступінь — старша школа, як правило з профільним спрямуванням навчання

( 10 - 11 класи — термін навчання 2 роки);

ДНЗ – дві групи дошкільнят (старша і середня).

Школи всіх трьох ступенів функціонують разом. Засновником НВК є відділ освіти Яготинської райдержадміністрації.

6. НВК є навчальним комунальним закладом з правом юридичної особи, має рахунки в установах банків, печатку, штамп, ідентифікаційний номер, бланк зі своєю назвою.

7. НВК діє на підставі статуту, який розробляється на основі Положення про загальноосвітній навчальний заклад.

8. Реорганізація школи проводиться у разі зміни її типу або форми власності. НВК має право вносити в цей Статут доповнення та зміни.

9.Мова викладання - українська

Юридична адреса школи:

Україна

07742

Київська область

Яготинський район

с. Богданівка

вул. Бондаренка, 93

Богданівський НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів – ДНЗ (ясла-садок)»

тел. 34-1-16

Кiлькiсть переглядiв: 201