МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ і НАУКИ УКРАЇНИ

ВІДДІЛ ОСВІТИ ЯГОТИНСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

БОГДАНІВСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС

« Загальноосвітня школа I-III ступенів –

дошкільний навчальний заклад (ясла-садок)»

ЯГОТИНСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

План роботи

Богданівського НВК

«ЗОШ І-ІІІ ступенів – ДНЗ (ясла-садок)»

на 2017-2018 навчальний рік

ПОГОДЖЕНО ЗАТВЕРДЖЕНО СХВАЛЕНО

Голова ради школи Директор НВК на засіданні педагогічної ради

___________Л.П Кругляк ___________Л.М Ситник протокол № від 31.08.2017 р

Мета, основні напрямки методичної роботи та завдання


Богданівського НВК « ЗОШ І – ІІІ ступенів – ДНЗ

( ясла – садок)»

на 2017 -2018 навчальний рік

Проблема: «Досягнення результатів навчання учнів через

підвищення професійної компетенції педагогічної праці»

Девіз: Якщо не вимірювати результати,

то не можна відрізнити успіхи від праці (Девід Осборн)

Завдання

1. Урізноманітнювати форми підвищення професійної компетенції педагогічної праці.

2. Через досягнення результатів навчання сприяти поліпшенню іміджа школи

3. Сприяти вихованню людини патріота як пріоритетної складової процесу соціалізації особистості.

4. Забезпечити теоретичні та практичні умови щодо формування позитивного іміджу.

5. Будувати атмосферу для власної творчості, створенню власної педагогічної системи вчителів.

6. Формувати в учнів свідому мотивацію до здорового способу життя.

№ з/п Місяць / Зміст роботи Відповідальні Відмітка про виконання
1 Організаційні заходи, щодо забезпечення конституційного права громадян на освіту СЕРПЕНЬ Ä Провести огляд навчальних приміщень із метою дотримання вимог ТБ та території школи Адміністрація школи
Ä Перевірити особові справи учнів, які прибули. Перевірити мед.картки.
Ä Оформити наказ про зарахування учнів 1, 10 кл.
Ä Провести зустріч із учнями для уточнення контингенту. Кл. керівники
Ä Провести розподіл навчального та додаткового навантаження. Адміністрація школи
Ä Провести моніторинг роботи школи за навчальний рік, моніторинг складання ЗНО, ДПА (в порівнянні з 2016р.)
2 Організація навчально-виховного процесу. Реалізація ведучих програм Ä Провести педраду: «Аналіз роботи педколективу за 2016-2017 н.р. та затвердження плану на наступний навчальний рік» Шеповалова О.М
Ä Забезпечити участь пед. робітників у серпневій конференції та у всіх формах методичної роботи. Адміністрація школи
3 Заходи, щодо виконання програми національного виховання Ä Спланувати й організувати роботу МО класних керівників із затвердженням плану ВР на 2017-2018 н.р. Шеповалова О.М
Ä Провести інструктаж із організації заходів, щодо святкування Дня Знань Шеповалова О.М
Ä Підготувати та провести свято Першого дзвоника. Шеповалова О.М Бондарєва Н.М
Ä Перевірити портфоліо кл. керівників Адміністрація
4 Система роботи, щодо реалізації варіативного компоненту Ä Затвердити навчальний план школи
Ä Спланувати роботу спецкурсів, факультативів, курсів за вибором Шеповалова О.М
5 Система внутришкільного контролю та управління: кадри, фінанси, навчально–матеріальна база Ä Провести нараду із заступником директора щодо готовності до навчально-виховного процесу. Ситник Л.М
Ä Провести аналіз забезпечення учнів навчальними посібниками, підручниками, довідковою літературою. Горбач Н.І
6 Охорона здоров’я, створення умов для безпеки життєдіяльності учнів Ä Перевірити проходження медичного огляду працівниками школи Ситник Л.М
Ä Провести співбесіду із завгоспом школи щодо підготовки приміщень школи до роботи. Ситник Л.М
Ä Отримати Акт готовності школи Адміністрація
Ä Перевірити медичні картки першокласників та учнів, які прибули Мед.сестра
№ з/п Місяць / Зміст роботи Відповідальні Відмітка про виконання
1 Організаційні заходи, щодо забезпечення конституційного права громадян на освіту ВЕРЕСЕНЬ Ä Скласти та затвердити розклад занять, погодити з ПК Шеповалова О.М
Ä Скласти тарифікацію Адміністрація
Ä Оновити списки працівників школи, переглянути особові справи педпрацівників.
Ä Проаналізувати працевлаштування випускників 9, 11 класів.
Ä Розпочати місячник всеобучу. Перевірити облік дітей мікрорайону школи.
2 Організація навчально-виховного процесу. Реалізація ведучих програм Ä Провести перевірку та затвердити всі типи планів: · календарно-тематичні · виховної роботи · факультативів · дообладнання кабінетів · роботи метод. об’єднань, гуртків · педагога-організатора · бібліотекаря Адміністрація
Ä Скласти та затвердити графіки: · внутрішкільного контролю · тематичних та контрольних робіт · предметних тижнів · шкільних олімпіад Шеповалова О.М
3 Заходи, щодо виконання програми національного виховання Ä Облік учнів в алфавітній книзі Адміністрація
Ä Підготувати та затвердити списки учнів контрольних категорій: · сиріт та підопічних · неповних сімей · малозабезпечених · чорнобильців · багатодітних · із девіантною поведінкою Шеповалова О.М
Ä Створити методичну раду школи, раду з профілактики правопорушень
Ä Скласти соціальний паспорт школи
Ä Провести обстеження сімей учнів контрольних категорій, скласти акти Класні керівники
Ä Провести конференцію із вибору до Ради школи, піклувальної ради, батьківського комітету школи Адміністрація
Ä Провести нараду при директорі з питання «Безпека в інтернеті – загальна проблема сім’ї та школи» (із батьківськими комітетами) МО класних керівників
4 Система роботи, щодо реалізації варіативного компоненту Ä Скласти розклад індивідуального навчання (за наявністю) Шеповалова О.М
5 Система внутришкільного контролю та управління: кадри, фінанси, навчально–матеріальна база Ä Спланувати роботу Методичної ради школи, затвердити плани МО
Ä Розробити та затвердити графік вхідних контрольних робіт
Ä Оновити діагностичну карту педпрацівників, провести індивідуальні співбесіди
Ä Видати наказ про організацію атестації
Ä Оголосити конкурс на · кращий клас року · кращий кабінет року · кращий кл. керівник року · кращий учень(учениця) року Рада школи
6 Охорона здоров’я, створення умов для безпеки життєдіяльності учнів Ä Оформити куточки, пам’ятки щодо ТБ Зав.кабінетами
Ä Підготувати та затвердити акти – дозволи на роботу в кабінетах, майстернях, спортзалі Зав.кабінетами
Ä Скласти графік чергування в приміщеннях школи Шеповалова О.М
Ä Видати наказ про відповідальних за пожежну безпеку, ПДР та ін.. Ситник Л.М завгосп
Ä Укомплектувати аптечки в мед. кабінеті, майстернях, спортзалі. Класні керівники, зав.кабінетами
Ä Затвердити комісію з харчування, графік прийому їжі. Організувати безкоштовне харчування учнів. Завгосп Кухар Ситник Л.М
№ з/п Місяць / Зміст роботи Відповідальні Відмітка про виконання
1 Організаційні заходи, щодо забезпечення конституційного права громадян на освіту ЖОВТЕНЬ Ä Організувати відвідування перших класів із метою ознайомлення з контингентом учнів та виконання необхідних вимог Шеповалова О.М
Ä Перевірити базу даних майбутніх першокласників Ä Отримати списки з дитячих садків Ситник Л.М
2 Організація навчально-виховного процесу. Реалізація ведучих програм Ä Спланувати проведення: Ä Шкільних олімпіад Ä Роботи МАН Ä Предметних тижнів Шеповалова О.М
Ä Провести педраду з питань: 1) Роль методичного об’єднання щодо формування професійно-значущих якостей сучасного вчителя. 2) Колективний договір як правовий інструмент поліпшення умов та охорони праці. Керівники МО Шеповалова О.М
Ä Провести психологічний тренінг позитивного мислення.
3 Заходи, щодо виконання програми національного виховання Ä Спланувати роботу гуртків, секцій, оформити стенд Ä Отримати від класних керівників списки відвідування гуртків у позашкільних закладах Шеповалова О.М Керівники гуртків
Ä Спланувати та провести День учителя Бондарєва Н.М
Ä Організувати оформлення клумб, куточків, територій
Ä Зробити аналіз роботи із неблагополучними сім'ями, працевлаштування дітей групи ризику, дітей-сиріт Адміністрація
Ä Провести єдину класну годину «Моя домашня бібліотека» (презентація) Кл.керівники
4 Система роботи, щодо реалізації варіативного компоненту Ä Провести засідання атестаційної комісії, співбесіди з учителями Шеповалова О.М
Ä Перевірити стан учнівських щоденників Шеповалова О.М
5 Система внутришкільного контролю та управління: кадри, фінанси, навчально–матеріальна база Ä Перевірити стан передплати періодичних видань Ситник Л.М
Ä Вивчити рівень наукової та методичної підготовки молодих учителів і надати їм необхідну педагогічну допомогу (вивчення нормативних документів, ведення шкільної документації) Шеповалова О.М Наставники
Ä Перевірити документацію з техніки безпеки кабінетів фізики, хімії, трудового навчання. Шеповалова О.М
6 Охорона здоров’я, створення умов для безпеки життєдіяльності учнів Ä Провести діагностику емоційного стану дітей 1, 5,10 кл. щодо адаптації Адміністрація
Ä Організувати контроль щодо виконання наказу про дорожній рух Адміністрація
№ з/п Місяць / Зміст роботи Відповідальні Відмітка про виконання
1 Організаційні заходи, щодо забезпечення конституційного права громадян на освіту ЛИСТОПАД Ä Скласти банк даних на учнів, що претендують на отримання медалей. Оновити банк обдарованих учнів. Кл.керівники Шеповалова О.М
Ä Проконтролювати відвідування занять учнями Шеповалова О.М
Ä Провести рейд сімей контрольних категорій Адміністрація
Ä Провести нараду при директорі «Моніторинг медичного огляду учнів» Ситник Л.М
2 Організація навчально-виховного процесу. Реалізація ведучих програм Ä Розглянути план створення відеотеки відкритих уроків, позакласних заходів. Шеповалова О.М
Ä Завершити передплату періодичних видань, предметних журналів Ситник Л.М
3 Заходи, щодо виконання програми національного виховання Ä Провести єдину виховну годину «Батьки та діти – естафета поколінь» Кл.керівники
4 Система роботи, щодо реалізації варіативного компоненту Ä Провести контроль за викладанням математики, біології,хімії Шеповалова О.М
Ä Провести опитування учнів з метою профорієнтації Класний керівник 9 класу
5 Система внутришкільного контролю та управління: кадри, фінанси, навчально–матеріальна база Ä Перевірити організацію навчально-виховного процесу в ДНЗ Шеповалова О.М
Ä Перевірити сторінки класного керівника 5-11-х класів у класних журналах
6 Охорона здоров’я, створення умов для безпеки життєдіяльності учнів Ä Провести нараду при директорі з питання «Стан сімейного виховання дітей контрольних категорій» Ä Провести бесіди «Культура харчування» Шеповалова О.М Класні керівники
№ з/п Місяць / Зміст роботи Відповідальні Відмітка про виконання
1 Організаційні заходи, щодо забезпечення конституційного права громадян на освіту ГРУДЕНЬ Ä Провести опитування учнів 9класів про продовження навчання Класний керівник 9 класу
Ä Розпочати підготовку до ДПА оформлення куточків Вчителі - предметники
2 Організація навчально-виховного процесу. Реалізація ведучих програм Ä Провести педагогічну раду: 1. Виховання людини – патріота як пріоритетна складова процесу соціалізації особистості. 2. Удосконалення роботи вчителів поч. класів, спрямованої на розвиток мовленнєвих компетенцій учнів. Шеповалова О.М
3 Заходи, щодо виконання програми національного виховання Ä Провести конкурс 1-4 кл. «Дружковчонок» МО поч..кл Вчителі початкових класів
Ä Провести конкурс поробок «Макет моєї школи» Кл.керівники
Ä Підготувати та провести Новорічні та Різдвяні свята. Організувати благодійні заходи до дня Св..Миколая. Бондарєва Н.М
4 Система роботи, щодо реалізації варіативного компоненту Ä Вивчити готовність учнів 9 класу до ДПА, організувати індивідуальні співбесіди Шеповалова О.М Класний керівник 9 класу
5 Система внутришкільного контролю та управління: кадри, фінанси, навчально–матеріальна база Ä Провести перевірку класних журналів із метою виконання програм контролю за об’єктивністю виставлення оцінок Шеповалова О.М
Ä Провести семестрові контрольні роботи Шеповалова О.М Вчителі - предметники
6 Охорона здоров’я, створення умов для безпеки життєдіяльності учнів Ä Заслухати на нараді медичну сестру з питання профілактики захворювань учнів Медична сестра
Ä Проаналізувати з ПК стан виконання колективного договору Ситник Л.М
№ з/п Місяць / Зміст роботи Відповідальні Відмітка про виконання
1 Організаційні заходи, щодо забезпечення конституційного права громадян на освіту СІЧЕНЬ Ä Підвести підсумки охоплення учнів навчанням. Скласти попередні списки 1-х, 10-х класів Ситник Л.М
Ä Провести контроль за організацією НВП Шеповалова О.М
2 Організація навчально-виховного процесу. Реалізація ведучих програм Ä Затвердити плани на ІІ семестр · календарно- тематичні · виховної роботи · факультативів · дообладнання кабінетів · роботи метод. об’єднань, гуртків · педагога-організатора · бібліотекаря Шеповалова О.М
3 Заходи, щодо виконання програми національного виховання Ä Провести святкову коляду. Організувати благодійні заходи Бондарєва Н.М.
Ä Організувати перевірку відвідування батьківських зборів та індивідуальної роботи з батьками Шеповалова О.М
Ä Нарада при директорі з питання «Стан сімейного виховання дітей контрольних категорій» Ä Провести усні журнали «Шануймо ветеранів пед.праці» Шеповалова О.М Класні керівники
4 Система роботи, щодо реалізації варіативного компоненту Ä Проаналізувати участь учнів у роботі МАН Адміністрація
Ä Обновити та оформити портфоліо обдарованих учнів. Класні керівники
5 Система внутришкільного контролю та управління: кадри, фінанси, навчально–матеріальна база Ä Заслухати на нараді вчителів – предметників, які поставили за І семестр одну «6», «9» (про стан індивідуальної роботи з учнями)
6 Охорона здоров’я, створення умов для безпеки життєдіяльності учнів Ä Підвести підсумки за І семестр: · з організації харчування · стану правопорушень та їх профілактики · збереження підручників · збереження стану кабінетів Рада школи
Ä Обговорити, скласти, погодити з ПК попередній графік відпусток та розстановку кадрів Ситник Л.М
№ з/п Місяць / Зміст роботи Відповідальні Відмітка про виконання
1 Організаційні заходи, щодо забезпечення конституційного права громадян на освіту ЛЮТИЙ Ä Провести відкрите засідання профілактичної комісії з питання профілактики правопорушень та попередження насилля. Шеповалова О.М
2 Організація навчально-виховного процесу. Реалізація ведучих програм Ä Провести педагогічну раду: 1. Реалізація виховної мети на уроках та в позаурочній діяльності вчителями укр.мови та літератури. 2. Презентація власної педагогічної системи вчителів, що атестуються МО вчителів української мови та літ-ри Шеповалова О.М
3 Заходи, щодо виконання програми національного виховання Ä Провести єдину виховну годину «Професії наших випускників» Кл.керівники
4 Система роботи, щодо реалізації варіативного компоненту Ä Вивчити якість викладання факультативів, гуртків Адміністрація
5 Система внутришкільного контролю та управління: кадри, фінанси, навчально–матеріальна база Ä Підготувати фестиваль творчості вчителів, що атестуються Ä Підготувати творче портфоліо вчителів, що атестуються Керівники МО Шеповалова О.М
6 Охорона здоров’я, створення умов для безпеки життєдіяльності учнів Ä Доповісти на нараді про стан травматизму; зробити порівняльний моніторинг Шеповалова О.М
№ з/п Місяць / Зміст роботи Відповідальні Відмітка про виконання
1 Організаційні заходи, щодо забезпечення конституційного права громадян на освіту БЕРЕЗЕНЬ Ä Розпочати підготовчі заняття майбутніх першокласників Учителі початкових класів
Ä Видати наказ про підготовку до ДПА, оформити куточки Шеповалова О.М Вчителі - предметники
2 Організація навчально-виховного процесу. Реалізація ведучих програм Ä Провести творчий звіт учителя музики в роботі з обдарованими учнями Шеремет М.В
3 Заходи, щодо виконання програми національного виховання Ä Провести конкурс портфоліо обдарованих учнів Класні керівники
Ä Організувати та провести свята до Масляного тижня. Організувати та провести благодійні акції Класні керівники Бондарева Н.М
Ä Провести відкриті виховні години «Династія в нашому класі» Кл.керівники
4 Система роботи, щодо реалізації варіативного компоненту Ä Організувати роботу щодо наступності викладання у 5 кл. Бойко В.А
5 Система внутришкільного контролю та управління: кадри, фінанси, навчально–матеріальна база Ä Провести контроль щодо - відвідування гуртків Шеповалова О.М
6 Охорона здоров’я, створення умов для безпеки життєдіяльності учнів Ä заслухати на нараді звіт про стан попередження шкідливих звичок (куріння, вживання пива, ігроманії) Класні керівники Шеповалова О.М
№ з/п Місяць / Зміст роботи Відповідальні Відмітка про виконання
1 Організаційні заходи, щодо забезпечення конституційного права громадян на освіту КВІТЕНЬ Ä Підвести підсумки набору до 1,10 кл. провести батьківські збори Ситник Л.М
2 Організація навчально-виховного процесу. Реалізація ведучих програм Ä Провести педагогічну раду: 1. Формування у школярів свідомої мотивації до здорового способу життя учителями фіз.виховання 2. Майстер-клас як засіб розвитку професійної компетенції педагога (панорама майстер-класів) Шеповалова О.М Криволап В.Г Вчителі- предметники
Ä Підготувати газету «Мій клас – моя гордість» Класні керівники
3 Заходи, щодо виконання програми національного виховання Ä Провести День Довкілля Бондарєва Н.М
Ä Провести єдину виховну годину «Бережіть і творіть красу земну» (до Всесвітнього дня довкілля) Кл.керівники
4 Система роботи, щодо реалізації варіативного компоненту Ä Провести контроль 4,9,щодо організації повторення, підготовки до ДПА Шеповалова О.М
5 Система внутришкільного контролю та управління: кадри, фінанси, навчально–матеріальна база Ä Підвести підсумки проходження курсової перепідготовки Ситник Л.М
6 Охорона здоров’я, створення умов для безпеки життєдіяльності учнів Ä Спланувати роботу щодо літніх ремонтів Ситник Л.М Лєбєдєва Н.Г
Ä Розпочати підготовку літнього оздоровлення учнів Адміністрація
Ä Провести День цивільної оборони Адміністрація Класні керівники Бондарєва Н.М
№ з/п Місяць / Зміст роботи Відповідальні Відмітка про виконання
1 Організаційні заходи, щодо забезпечення конституційного права громадян на освіту ТРАВЕНЬ Ä Організувати підготовку до ДПА. Підготувати документацію, довести інформацію до відома батьків Адмінітсрація
Ä Підготувати та провести підсумкові контрольні роботи Вчителі – предметними Шеповалова О.М
Ä Проаналізувати досягнення вчителів за навчальний рік Шеповалова О.М
2 Організація навчально-виховного процесу. Реалізація ведучих програм Ä Провести педагогічну раду щодо результатів закінчення ІІ семестру та навчального року Адміністрація
Ä Провести підсумкове засідання МО. Зробити аналіз роботи за навчальний рік Керівники МО
3 Заходи, щодо виконання програми національного виховання Ä Провести акції «Збережімо пам'ять про подвиг» до дня Перемоги Бондарєва Н.М Класні керівники
Ä Зібрати інформацію щодо літнього відпочинку учнів контрольних категорій Шеповалова О.М
Ä Закінчити оновлення експозиції шкільного музею Шеремет О.П
Ä Підготувати та провести свято Останнього дзвоника Бондарєва Н.М
4 Система роботи, щодо реалізації варіативного компоненту Ä Зробити вибір допрофіля, профіля навчання 8-10 кл., скласти навчальний план, ознайомити учнів та батьків Шеповалова О.М
5 Система внутришкільного контролю та управління: кадри, фінанси, навчально–матеріальна база Ä Перевірити рівень навчальних досягнень учнів, які претендують свідоцтво з відзнакою Шеповалова О.М
6 Охорона здоров’я, створення умов для безпеки життєдіяльності учнів Ä Підготувати умови щодо літнього відпочинку учнів у шкільних таборах Начальники таборів
Ä Підготувати план ремонту класів та шкільних приміщень Кл.керівники
№ з/п Місяць / Зміст роботи Відповідальні Відмітка про виконання
1 Організаційні заходи, щодо забезпечення конституційного права громадян на освіту Червень-липень Ä Отримати особові справи учнів від класних керівників Шеповалова О.М
Ä Перевірити класні журнали, журнали гуртків, факультативів
Ä Скласти мережу на наступний рік Ситник Л.М
Ä Скласти списки 1, 10-х кл., оформити документи
Ä Перевірити наявність необхідних підручників у бібліотеці Горбач Н.І
2 Організація навчально-виховного процесу. Реалізація ведучих програм Ä Провести аналіз ДПА, зробити звіт Шеповалова О.М
Ä Отримати аналіз роботи МО та плани на наступний рік Керівники МО
3 Заходи, щодо виконання програми національного виховання Ä Провести випускний для 9 класу Класний керівник 9 класу
Ä Організувати роботу шкільних таборів Начальники таборів
4 Система роботи, щодо реалізації варіативного компоненту Ä Ознайомити вчителів із навантаженням Ситник Л.М
Ä Скласти річний план роботи на наступний навчальний рік Шеповалова О.М
5. / 6 Система внутришкільного контролю та управління: кадри, фінанси, навчально–матеріальна база Охорона здоров’я, створення умов для безпеки життєдіяльності учнів Ä Організувати проходження медичного огляду робітників школи Ситник Л.М
Ä Утримувати шкільний двір у порядку згідно з санітарними нормами Техпрацівники Завгосп
Кiлькiсть переглядiв: 422